Program

Autentická perspektíva na život s autizmom

Image Description
Privítanie a úvod
 • 9:00
 • Viera Hincová
Image Description
Barbora Hreusová: psychologička, riaditeľka ADEPT Žilina,
Význam diagnostiky AS v dospelosti
 • 9:10
 • Prednáška s názvom "Význam diagnostiky AS (Aspergerov syndróm) v dospelosti" sa zameriava na dôležitú a často prehliadanú tému v rámci psychológie a psychiatrie. Cieľom je priblížiť poslucháčom význam a dopad diagnostiky Aspergerovho syndrómu u dospelých osôb, ktoré môžu celý život čeliť výzvam bez toho, aby poznali pravý dôvod svojich ťažkostí.
Image Description
Viera Hincová: psychologička, lektorka, autorka podcastov Deti bez návodu a portálu Bez návodu, sociálna inovátorka a líderka v oblasti autizmu a inklúzie. 
S tebou ma baví svet alebo aké je byť mamou dieťaťa s Aspergerovým syndrómom
 • 09:50
 • Čo prežívajú a čo potrebujú mamy detí s Aspergerovým syndrómom a autizmom? Autorka vníma situáciu matiek nielen z osobnej skúsenosti, ale vychádza aj z viacročných skúseností s poradenstvom a kurzami pre rodičov neurodivergentných detí. Matka je prvým mostom, tlmočníčkou pre dieťa o okolitom svete. Pri tomto „tlmočení“ naráža často na nepochopenie, obviňovanie z neschopnosti dieťa vychovať či hyperprotektívnosti. Špecifickým situáciám čelia aj matky pri rozvode a porozvodovej starostlivosti. A napokon, je materstvo aj otázkou denného reagovania na záťaž. Učia nás neurodivergentné deti žiť autentickejšie a nachádzať radosť v každodennosti?
Image Description
Prestávka
 • 10:30
 • 10 minút na kávičku, občerstvenie alebo rozhovor
Image Description
Vladimíra Prokajová: poradkyňa v oblasti inklúzie a kompenzácií, lektorka, koordinátorka aktivít pre rodiny, študentka špeciálnej pedagogiky, sebaobhajkyňa roku 2022 ( ATYP magazín)
Ako prežiť v neurotypickom svete
 • 10:40
 • Autentický pohľad na rôzne aspekty spolužitia ľudí na spektre autizmu a neuronormatívneho sveta. Ako to majú neurodivergentní ľudia so vzťahmi, s pochopením sveta a so systémovými chybami, na ktoré denne narážajú?
Image Description
Dagmar Edith Holá (ČR): Spisovateľka, redaktorka a zakladateľka magazínu ATYP a NF ATYP, vydavateľka kníh o autizme, zakladateľka autistických konferencií v ČR 
Atypický - Ako tento svet nie je pre autistov a čo s tým môžeme všetci urobiť
 • 11:10
 • Zamyslenie na základe poznatkov z vybraných kapitol knihy Atypický od autistického učiteľa Peta Wharmbyho, ktorá vychádza v Nakladatelství ATYP túto jar. Autentické autistické „aha“.
Image Description
Martin Kováč: Zakladajúci člen NOZ Lovetist, laický terapeut pre potreby rodičov detí s Aspergerovým syndrómom a dobrovoľník
Keď asperger vychováva aspergera. Ak sa rodič rúca, dieťa sa rúca s ním.
 • 11:50
 • Prednáška prináša do popredia zložité dynamiky vzťahov a pocitov v rodinách, kde Aspergerov syndróm ovplyvňuje viacero generácií. Tento unikátny pohľad na rodinné vzťahy a výchovu otvára diskusiu o výzvach a radostiach, ktoré môžu sprevádzať takúto situáciu.
Image Description
Diskusia
 • 12:30
 • 15 minút na otázky a odpovede
Image Description
Obedná prestávka
 • 12:45
 • 30 minútová prestávka na obed
Image Description
Heta Pukki (Fínsko): prezidentka EUCAP a Sara Rocha (Portugalsko), výskumníčka a členka Európskej siete autistických osôb
Výsledky výskumu o vnímaní ABA prístupu autistickými ľuďmi v Európe.
 • 13:15
 • EUCAP realizoval v roku 2022 rozsiahly výskum o poznatkoch, postojoch a skúsenostiach samotných autistov s Aplikovanou behaviorálnou analýzou. Ako člen European Disability Forum pripravuje EUCAP stanoviská k rôznym legislatívnym úpravám na európskej úrovni. V apríli tohto roku vydal stanovisko k ABA postavené na výsledkoch realizovaného výskumu.
  Prednáška bude v anglickom jazyku so sukcesívnym prekladom
Image Description
Sven Hinca: Vedecký pracovník v oblasti farmakologického výskumu, záujem v oblasti neurodivergencie a psychológie
Črevno-mozgová os a neurodivergencia
 • 14:00
 • Črevný mikrobióm môže mať priamy vplyv na ASD či ADHD. Gastrointestinálne dysfunkcie rôznych typov, ako aj nerovnováha v zastúpení mikrobiómu, sa vyskytujú u ľudí s ASD v oveľa väčšej miere ako vo všeobecnej populácii. Imunitné poruchy aj úzkostné stavy, ktoré sú asociované s ASD, sú tiež spojené s červenou mikroflórou, a už nejakú dobu sa vyskytujú tvrdenia, že lepšia mikroflóra súvisí so zlepšením kognitívnych symptómov. V príspevku sa autor zameria na aktuálne poznatky vo vedeckom výskume v tejto oblasti.
Image Description
Prestávka
 • 14:40
 • 10 minút na kávičku, občerstvenie alebo rozhovor
Image Description
Denisa Drugajová: zakladatelka o.z. ŠkôlkarIQ, lektorka riadeného hrania, mama dieťaťa so špeciálnymi potrebami a človek s vášňou k vzdelávaniu a rozvoju.
Riadené spoločenské hry ako nástroj pre rozvoj myslenia, komunikácie a sebaregulácie 
 • 14:50
 • Na trhu sú tisíce spoločenských hier. Ako vybrať tú správnu, podľa čoho vyberať, a ako pomocou spoločenských hier prísť na to, v čom sú silné stránky Vášho dieťaťa sa dozviete v tomto príspevku. Vytváranie mozgových synapsií pomocou hry, ktorá eliminuje stres, je niekoľkonásobne rýchlejšie. Aj toto dokazuje 68 rokov trvajúci výskum, z ktorého vychádza autorka príspevku vo svojej práci s bežnými deťmi, deťmi so špecifickými potrebami, ADHD, autizmom, Aspergerovým syndrómom. Dozviete sa, že hry nemusia byť len súťažou a že z každej hry môžete vyťažiť maximum pre pozitívny zážitok a tak vytvoriť pre dieťa optimálne prostredie na rozvoj jeho schopností a zručností. Pozitívny prínos spoločného trávenia času pre vzťahy vo vašej rodine či detskom kolektíve je ďalším bonusom navyše.
Image Description
Radka Ondrušková: zakladateľka rodičovského spolku Líp a spolu ( Česká Lípa, ČR), manažerka projektu Homeshaing a dobrovolnictví jako možnosti celoživotního vzdělávání, peer poradkyňa, koordinátorka homesharingu
Homesharing a dobrovoľnictví jako součást celoživotního vzdělávání – spoločný projekt s o.z. HANS
 • 15:30
 • Predstaví spoločný česko- slovenský projekt Homesharing a dobrovoľnictví jako součást celoživotního vzdělávání. Partnerom projektu je oz HANS. Projekt sa zameriava na zavádzanie homesharingu a dobrovoľníckeho programu Deti bez návodu v podmienkach obidvoch krajín. Ide o neformálne komunitné formy podpory a zdieľanej starostlivosti pre rodiny s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom a autizmom.
Image Description
Matúš Krupa: psychológ, športovec, animátor, dobrovoľník, aktivista, absolvent kurzu Kľúče k sebaobhajobe
Valéria Krupová: fyzioterapeutka, pracovníčka včasnej intervencie, dobrovoľníčka, absolventka kurzu Kľúče k sebaobhajobe
Sebaobraz autistov
 • 15:50
 • V príspevku sa autori zamerajú na tvorbu a budovanie sebaobrazu a na špecifiká tohto procesu u človeka na spektre autizmu. Čerpať budeme z aktuálne prebiehajúceho výskumu, kde využívame 8 - členný typologický profil. Typológia sebaobrazu autistov mapuje determinanty, ktorými sú: introspekcia/extrospekcia, emočná regulácia a flexibilita myslenia. Cieľom je poskytnúť ucelenejší pohľad na to, ako ľudia na autistickom spektre vnímajú sami seba a ako toto vnímanie formujú ich interakcie so svetom.
Image Description
Diskusia
 • 16:40
 • 15 minút na otázky a odpovede
Image Description
Poďakovanie a koniec
 • 17:00
 • Ďakujeme za účasť