O konferencii

Slovenská autistická konferencia je zameraná na priblíženie života s autizmom z pohľadu neurodivergentných ľudí. Naším cieľom je poskytnúť vzdelávaciu a podpornú platformu pre ľudí na spektre autizmu.

Naša misia

Chceme šíriť povedomie a vzdelávanie o autizme a poskytnúť inkluzívne prostredie pre všetkých zainteresovaných - od neurodivergentných jedincov až po odborníkov

Image Description
Image Description

Naša vízia

Vidíme budúcnosť, kde je autizmus chápaný, rešpektovaný a prijímaný v našej spoločnosti. Chceme podporovať porozumenie a inklúziu pre všetkých ľudí na spektre autizmu