Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 15. apríla 2024

A Centrum ("my", "nás" alebo "naše") sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako občianske združenie A Centrum zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na našu webovú stránku a jej pridružené subdomény (spoločne naše "Služby") spolu s našou stránkou A Centrum. Prístupom alebo používaním našich Služieb potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s našim zhromažďovaním, uchovávaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich Podmienkach služby.

Definície a kľúčové pojmy

Pre čo najjasnejšie vysvetlenie v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, pri každom odkaze na tieto pojmy sú presne definované ako:

Cookie: malé množstvo údajov generovaných webovou stránkou a uložených vašim webovým prehliadačom. Slúži na identifikáciu vášho prehliadača, poskytovanie analýz, zapamätanie si informácií o vás, ako sú vaše jazykové preferencie alebo prihlasovacie údaje.
Spoločnosť: keď sa v týchto zásadách spomína "Spoločnosť", "my", "nás" alebo "naše", vzťahuje sa to na spoločnosť A - Centrum, Pod Turíčkou 1051/4, 97404 Banská Bystrica, Slovensko), ktorá je zodpovedná za vaše informácie podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Krajina: kde sídli A Centrum alebo vlastníci/zakladatelia A Centrum, v tomto prípade je to Slovensko.

Zákazník: vzťahuje sa na spoločnosť, organizáciu alebo osobu, ktorá sa zaregistruje na používanie služby A Centrum na spravovanie vzťahov so svojimi spotrebiteľmi alebo používateľmi služieb.
Zariadenie: akékoľvek zariadenie pripojené k internetu, ako napríklad telefón, tablet, počítač alebo iné zariadenie, ktoré možno použiť na návštevu A Centrum a využívanie služieb.

IP adresa: Každému zariadeniu pripojenému k internetu je pridelené číslo známe ako IP adresa (Internet Protocol). Tieto čísla sa zvyčajne prideľujú v geografických blokoch. IP adresu možno často použiť na identifikáciu miesta, z ktorého sa zariadenie pripája k internetu.

Personál: vzťahuje sa na tie osoby, ktoré sú zamestnané spoločnosťou A Centrum alebo sú pod zmluvou na vykonávanie služby v mene jednej zo strán.
Osobné údaje: akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami - vrátane osobného identifikačného čísla - umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Služba: vzťahuje sa na službu poskytovanú spoločnosťou A Centrum, ako je popísané v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto platforme.

Služby tretích strán: vzťahujú sa na inzerentov, sponzorov súťaží, reklamných a marketingových partnerov a iných, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty alebo služby by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať.

Webová stránka: stránka A Centrum, ku ktorej je možné pristupovať prostredníctvom tejto adresy

URL: a-centrum.net alebo autistickakonferencia.sk Vy: osoba alebo subjekt, ktorý je registrovaný u spoločnosti A Centrum na používanie Služieb.

Aké informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme informácie od vás, keď navštívite našu webovú stránku, zaregistrujete sa na našej stránke, zadáte objednávku, prihlásite sa na odber nášho newslettera, odpoviete na prieskum alebo vyplníte formulár.

Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Adresa 
Fakturačné údaje

Kedy A Centrum používa informácie o koncových používateľoch od tretích strán?

A Centrum zhromažďuje údaje o koncových používateľoch potrebné na poskytovanie služieb A Centrum našim zákazníkom.

Koncoví používatelia nám môžu dobrovoľne poskytnúť informácie, ktoré sprístupnili na webových stránkach sociálnych médií. Ak nám poskytnete akékoľvek takéto informácie, môžeme zhromažďovať verejne dostupné informácie z webových stránok sociálnych médií, ktoré ste uviedli.

To, aké množstvo informácií zverejnia webové stránky sociálnych médií, môžete ovládať návštevou týchto stránok a zmenou nastavení ochrany osobných údajov.

A Centrum používa zákaznícke informácie od tretích strán?

Pri kontaktovaní získavame niektoré informácie od tretích strán. Napríklad, keď nám odošlete svoju e-mailovú adresu, aby ste prejavili záujem stať sa zákazníkom A Centrum, dostaneme informácie od tretej strany, ktorá poskytuje spoločnosti A Centrum automatizované služby detekcie podvodov. Príležitostne tiež zhromažďujeme informácie, ktoré sú verejne dostupné na webových stránkach sociálnych médií.

To, aké množstvo informácií zverejnia webové stránky sociálnych médií, môžete ovládať návštevou týchto stránok a zmenou nastavení ochrany osobných údajov.

Zdieľame zhromaždené informácie s tretími stranami?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, tak osobné, ako aj neosobné, môžeme zdieľať s tretími stranami, ako sú sponzori súťaží, reklamní a marketingoví partneri a ďalšie subjekty, ktoré poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty alebo služby by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať. Môžeme ich tiež zdieľať s našimi súčasnými a budúcimi prepojenými spoločnosťami a obchodnými partnermi a ak sa podieľame na fúzii, predaji aktív alebo inej obchodnej reorganizácii, môžeme tiež zdieľať alebo prenášať vaše osobné a neosobné informácie našim nástupcov.

Na vykonávanie funkcií a poskytovanie služieb pre nás, ako je hosting a údržba našich serverov a webovej stránky, ukladanie a správa databázy, správa e-mailov, ukladanie marketingu, spracovanie kreditných kariet, zákaznícky servis a vybavovanie objednávok produktov a služieb, ktoré si môžete zakúpiť prostredníctvom webovej stránky, môžeme využívať dôveryhodných poskytovateľov služieb tretích strán. S týmito tretími stranami budeme pravdepodobne zdieľať vaše osobné údaje a prípadne aj niektoré neosobné údaje, aby sme im umožnili vykonávať tieto služby pre nás a pre vás.

Časti našich údajov zo súborov denníka, vrátane IP adries, môžeme zdieľať na analytické účely s tretími stranami, ako sú partneri webovej analýzy, vývojári aplikácií a reklamné siete. Ak sa zdieľa vaša IP adresa, môže sa použiť na odhad všeobecnej polohy a ďalších technografických údajov, ako je rýchlosť pripojenia, či ste navštívili webovú stránku na zdieľanom mieste a typ zariadenia použitého na návštevu webovej stránky. Môžu agregovať informácie o našej reklame a o tom, čo vidíte na webovej stránke, a potom nám a našim inzerentom poskytovať audity, výskum a reporty.

Osobné a neosobné informácie o vás môžeme zverejniť aj vládnym alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo súkromným stranám, ak to podľa nášho vlastného uváženia považujeme za nevyhnutné alebo vhodné v reakcii na nároky, právne procesy (vrátane predvolania), na ochranu našich práv a záujmov alebo práv a záujmov tretej strany, bezpečnosti verejnosti alebo akejkoľvek osoby, na zabránenie alebo zastavenie akejkoľvek nezákonnej, neetickej alebo právne postihnuteľnej činnosti, alebo na iné dodržiavanie platných súdnych rozhodnutí, zákonov, pravidiel a predpisov.

Kde a kedy sa zhromažďujú informácie od zákazníkov a koncových používateľov? A Centrum bude zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám odošlete. Ako je uvedené vyššie, môžeme tiež dostať vaše osobné údaje od tretích strán.

Ako používame zhromaždené informácie?

Akékoľvek informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, sa môžu použiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Na personalizáciu vášho zážitku (vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby)

Na zlepšenie našej webovej stránky (neustále sa snažíme zlepšovať ponuku našej webovej stránky na základe informácií a spätnej väzby, ktoré získame od vás)

Na zlepšenie zákazníckeho servisu (vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky zákazníckeho servisu a potreby podpory)

Na spracovanie transakcií
Na administráciu súťaže, propagácie, prieskumu alebo inej funkcie stránky

Na zasielanie pravidelných e-mailov

Ako používame vašu e-mailovú adresu?

Odoslaním svojej e-mailovej adresy na tejto webovej stránke súhlasíte s tým, že od nás budete dostávať e-maily. Svoju účasť v ktoromkoľvek z týchto e-mailových zoznamov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo inú možnosť odhlásiť sa, ktorá je uvedená v príslušnom e-maile.

E-maily posielame len ľuďom, ktorí nás oprávnili kontaktovať ich, buď priamo, alebo prostredníctvom tretej strany. Neposielame nevyžiadané komerčné e-maily, pretože spam nenávidíme rovnako ako vy.

E-mailové adresy odoslané len prostredníctvom stránky spracovania objednávok sa použijú výlučne na účely zasielania informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky. Ak ste nám však rovnakú e-mailovú adresu poskytli iným spôsobom, môžeme ju použiť na ktorýkoľvek z účelov uvedených v týchto Zásadách.

Poznámka: Ak sa chcete kedykoľvek odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, uvádzame podrobné pokyny na odhlásenie v dolnej časti každého e-mailu.

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Vaše informácie uchovávame len tak dlho, ako ich potrebujeme na poskytovanie služby A Centrum vám a na plnenie účelov popísaných v týchto zásadách. Platí to aj pre všetkých, s ktorými vaše informácie zdieľame a ktorí poskytujú služby v našom mene. Keď už nebudeme potrebovať používať vaše informácie a nebude dôvod na ich uchovávanie z dôvodu dodržiavania našich právnych alebo regulačných povinností, odstránime ich z našich systémov alebo ich anonymizujeme, aby sme vás nemohli identifikovať.


Ako chránime vaše informácie?

Na zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov, keď zadáte, odošlete alebo pristupujete k svojim osobným údajom, implementujeme rôzne bezpečnostné opatrenia.

Ponúkame používanie zabezpečeného servera.
Všetky poskytnuté citlivé/úverové informácie sa prenášajú cez technológiu Secure Socket Layer (SSL) a potom sa šifrujú do databázy našich poskytovateľov platobnej brány, ku ktorým majú prístup len tí, ktorí sú oprávnení na prístup k takýmto systémom, a sú povinní zachovávať dôvernosť informácií. Po transakcii sa vaše súkromné informácie (kreditné karty) nikdy neukladajú.

Môžu byť moje informácie prenesené do iných krajín?

A Centrum je začlenená na Slovensku. Informácie zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky, priamymi interakciami s vami alebo používaním našich pomocných služieb sa môžu z času na čas prenášať do našich kancelárií alebo personálu, alebo k tretím stranám, nachádzajúcim sa po celom svete, a môžu byť prezerané a hostované kdekoľvek na svete, vrátane krajín, ktoré nemusia mať zákony všeobecnej pôsobnosti upravujúce používanie a prenos takýchto údajov. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi používaním ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dobrovoľne súhlasíte s cezhraničným prenosom a hostingom takýchto informácií.

Sú informácie zhromaždené prostredníctvom služby A Centrum zabezpečené?

Podnikáme opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich informácií. Máme fyzické, elektronické a manažérske postupy, ktoré pomáhajú chrániť, zabraňovať neoprávnenému prístupu, udržiavať bezpečnosť údajov a správne používať vaše informácie. Ani ľudia, ani bezpečnostné systémy však nie sú neomylní, vrátane šifrovacích systémov. Okrem toho môžu ľudia spáchať úmyselné zločiny, robiť chyby alebo nedodržiavať zásady. Preto, aj keď vynakladáme primerané úsilie na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Ak platné právo ukladá akúkoľvek nezrieknuteľnú povinnosť chrániť vaše osobné údaje, súhlasíte s tým, že úmyselné pochybenie bude štandardom použitým na meranie nášho súladu s touto povinnosťou.

Môžem aktualizovať alebo opraviť svoje informácie?

Práva, ktoré máte na požiadanie o aktualizácie alebo opravy informácií, ktoré o vás spoločnosť A Centrum zhromažďuje, závisia od vášho vzťahu so spoločnosťou A Centrum. Personál môže aktualizovať alebo opraviť svoje informácie, ako je uvedené v našich interných firemných zásadách zamestnanosti.

Zákazníci majú právo požiadať o obmedzenie určitého používania a zverejňovania osobne identifikovateľných informácií nasledovne.
Môžete nás kontaktovať s cieľom
(1) aktualizovať alebo opraviť svoje osobne identifikovateľné informácie,
(2) zmeniť svoje preferencie ohľadom komunikácie a ďalších informácií, ktoré od nás dostávate, alebo
(3) odstrániť osobne identifikovateľné informácie uchovávané o vás v našich systémoch (s výhradou nasledujúceho odseku) zrušením svojho účtu. Tieto aktualizácie, opravy, zmeny a odstránenia nebudú mať vplyv na iné informácie, ktoré uchovávame, ani na informácie, ktoré sme poskytli tretím stranám v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov pred týmito aktualizáciami, opravami, zmenami alebo odstráneniami.

Na ochranu vášho súkromia a bezpečnosti podnikneme primerané kroky (ako je požiadanie o jedinečné heslo) na overenie vašej identity pred poskytnutím prístupu k profilu alebo vykonaním opráv. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho jedinečného hesla a informácií o účte po celý čas.

Mali by ste si byť vedomí, že z technologického hľadiska nie je možné odstrániť každý a všetky záznamy o informáciách, ktoré ste nám poskytli, z nášho systému. Potreba zálohovať naše systémy na ochranu informácií pred neúmyselnou stratou znamená, že kópia vašich informácií môže existovať v nevymazateľnej forme, ktorú bude ťažké alebo nemožné pre nás lokalizovať. Ihneď po prijatí vašej žiadosti budú všetky osobné údaje uložené v databázach, ktoré aktívne používame, a iných ľahko vyhľadateľných médiách podľa potreby aktualizované, opravené, zmenené alebo odstránené čo najskôr a v maximálnom možnom rozsahu.

Ak ste koncový používateľ a chcete aktualizovať, odstrániť alebo získať akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, môžete tak urobiť kontaktovaním organizácie, ktorej ste zákazníkom.

Personál

Ak ste pracovníkom spoločnosti A Centrum alebo uchádzačom o zamestnanie, zhromažďujeme informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

Zhromaždené informácie používame na účely ľudských zdrojov s cieľom spravovať výhody pre pracovníkov a preverovať uchádzačov.

Môžete nás kontaktovať s cieľom
(1) aktualizovať alebo opraviť vaše informácie,
(2) zmeniť svoje preferencie ohľadom komunikácie a ďalších informácií, ktoré od nás dostávate, alebo
(3) získať záznam o informáciách, ktoré o vás máme. Tieto aktualizácie, opravy, zmeny a vymazania nebudú mať vplyv na iné informácie, ktoré uchovávame, ani na informácie, ktoré sme poskytli tretím stranám v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov pred týmito aktualizáciami, opravami, zmenami alebo vymazaniami.

Predaj podniku

Vyhradzujeme si právo preniesť informácie tretej strane v prípade predaja, fúzie alebo iného prevodu všetkých alebo v podstate všetkých aktív spoločnosti A Centrum alebo ktorejkoľvek z jej Korporátnych pridružených spoločností (ako je definované v tomto dokumente), alebo tej časti spoločnosti A Centrum alebo ktorejkoľvek z jej Korporátnych pridružených spoločností, ku ktorej sa Služba vzťahuje, alebo v prípade, že prestaneme vykonávať našu činnosť alebo podáme návrh alebo proti nám bude podaný návrh na konkurz, reorganizáciu alebo podobné konanie, za predpokladu, že tretia strana súhlasí s dodržiavaním podmienok týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Pridružené spoločnosti

Informácie o vás (vrátane osobných údajov) môžeme zverejniť našim Korporátnym pridruženým spoločnostiam. Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov "Korporátna pridružená spoločnosť" znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje spoločnosť A Centrum, je ňou kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou so spoločnosťou A Centrum, či už vlastníctvom alebo inak.
S akýmikoľvek informáciami týkajúcimi sa vás, ktoré poskytneme našim Korporátnym pridruženým spoločnostiam, budú tieto Korporátne pridružené spoločnosti zaobchádzať v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Rozhodné právo

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia zákonmi Slovenska bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia. Súhlasíte s výlučnou jurisdikciou súdov v súvislosti s akoukoľvek žalobou alebo sporom vzniknutým medzi stranami podľa alebo v súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov s výnimkou tých jednotlivcov, ktorí môžu mať právo podať nároky podľa Zákona na ochranu osobných údajov alebo švajčiarsko-amerického rámca.

Zákony Slovenska s výnimkou ich kolíznych noriem sa budú riadiť touto Zmluvou a vaším používaním webovej stránky.

Na vaše používanie webovej stránky sa môžu vzťahovať aj iné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné zákony.

Používaním A Centrum alebo priamym kontaktovaním nás vyjadrujete svoj súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nemali by ste komunikovať s našou webovou stránkou ani používať naše služby.

Ďalšie používanie webovej stránky, priama komunikácia s nami alebo po zverejnení zmien týchto Zásad ochrany osobných údajov, ktoré podstatne neovplyvňujú používanie alebo zverejňovanie vašich osobných údajov, bude znamenať, že tieto zmeny akceptujete.

Váš súhlas

Aktualizovali sme naše Zásady ochrany osobných údajov, aby sme vám poskytli úplnú transparentnosť o tom, čo sa nastavuje pri návšteve našej stránky a ako sa to používa.

Používaním nášhoA Centrum, registráciou účtu alebo uskutočnením nákupu týmto vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Služby. Služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkuje ani nekontroluje spoločnosť A Centrum. Nezodpovedáme za obsah, presnosť ani názory vyjadrené na takýchto webových stránkach a tieto webové stránky nie sú nami prešetrované, monitorované ani kontrolované z hľadiska presnosti alebo úplnosti.
Pamätajte, že keď použijete odkaz na prechod zo Služieb na inú webovú stránku, naše Zásady ochrany osobných údajov už neplatia. Vaše prehliadanie a interakcia na akejkoľvek inej webovej stránke vrátane tých, ktoré majú na našej platforme odkaz, podliehajú vlastným pravidlám a zásadám danej webovej stránky.
Takéto tretie strany môžu používať vlastné súbory cookie alebo iné metódy na zhromažďovanie informácií o vás.

Cookies

A Centrum používa "cookies" na identifikáciu oblastí našej webovej stránky, ktoré ste navštívili. Cookie je malá časť údajov generovaných webovou stránkou a ukladaných vašim webovým prehliadačom. Používame cookies na zlepšenie výkonu a funkčnosti našej webovej stránky, ale nie sú nevyhnutné pre ich používanie. Bez týchto súborov cookie však môžu byť určité funkcie, ako napríklad videá, nedostupné alebo by ste museli pri každej návšteve webovej stránky zadať svoje prihlasovacie údaje, pretože by sme si nepamätali, že ste sa už predtým prihlásili. Väčšinu webových prehliadačov je možné nastaviť tak, aby sa používanie súborov cookie zakázalo. Ak však zakážete cookies, možno nebudete môcť správne alebo vôbec pristupovať k funkciám našej webovej stránky. Do súborov cookie nikdy neumiestňujeme osobne identifikovateľné informácie.

Blokovanie a zakázanie cookies a podobných technológií

Nech ste kdekoľvek, môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie a podobné technológie, ale táto akcia môže zablokovať naše nevyhnutné súbory cookie a zabrániť správnemu fungovaniu našej webovej stránky, takže možno nebudete môcť plne využívať všetky jej funkcie a služby. Mali by ste si tiež uvedomiť, že môžete prísť o niektoré uložené informácie (napr. uložené prihlasovacie údaje, predvoľby stránky), ak zablokujete súbory cookie vo svojom prehliadači. Rôzne prehliadače vám sprístupňujú rôzne ovládacie prvky. Zakázaním súboru cookie alebo kategórie súboru cookie sa súbor cookie nevymaže z vášho prehliadača, budete to musieť urobiť sami v rámci svojho prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi svojho prehliadača.

Ochrana súkromia detí

Neoslovujeme nikoho mladšieho ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobne identifikovateľné informácie od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a viete, že nám vaše dieťa poskytlo Osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili Osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Naše Služby a zásady sa môžu zmeniť a v týchto Zásadách ochrany osobných údajov možno budeme musieť urobiť zmeny, aby presne odrážali naše Služby a zásady. Pokiaľ to zákon nevyžaduje inak, budeme vás o zmenách týchto Zásad ochrany osobných údajov informovať (napríklad prostredníctvom našich Služieb) a dáme vám možnosť si ich pred nadobudnutím účinnosti preskúmať. Ak budete naďalej používať Službu, budete viazaní aktualizovanými Zásadami ochrany osobných údajov.

Ak nesúhlasíte s týmito alebo akýmikoľvek aktualizovanými Zásadami ochrany osobných údajov, môžete svoj účet vymazať.

Služby tretích strán
Môžeme zobrazovať, zahŕňať alebo sprístupňovať obsah tretích strán (vrátane údajov, informácií, aplikácií a ďalších produktových služieb) alebo poskytovať odkazy na webové stránky či služby tretích strán ("Služby tretích strán").

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť A Centrum nebude zodpovedná za žiadne Služby tretích strán, vrátane ich presnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržiavania autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality alebo akéhokoľvek iného aspektu. A Centrum nepreberá a nebude mať voči vám ani voči žiadnej inej osobe alebo subjektu žiadnu zodpovednosť za akékoľvek Služby tretích strán.

Služby tretích strán a odkazy na ne sú poskytované výlučne pre vaše pohodlie a pristupujete k nim a používate ich výlučne na vlastné riziko a podliehajú podmienkam týchto tretích strán.

Informácie o Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR)
Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), môžeme od vás zhromažďovať a používať informácie a v tejto časti našich Zásad ochrany osobných údajov vysvetlíme presne, ako a prečo sa tieto údaje zhromažďujú a ako tieto údaje chránime pred zneužitím.

Čo je GDPR?

GDPR je celoeurópsky zákon o ochrane súkromia a údajov, ktorý upravuje, ako spoločnosti chránia údaje rezidentov EÚ a posilňuje kontrolu, ktorú majú rezidenti EÚ nad svojimi osobnými údajmi.

GDPR je relevantný pre akúkoľvek globálne pôsobiacu spoločnosť, nielen pre podniky so sídlom v EÚ a pre rezidentov EÚ. Údaje našich zákazníkov sú dôležité bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, preto sme implementovali kontroly GDPR ako náš základný štandard pre všetky naše operácie na celom svete.

Čo sú osobné údaje?

Akékoľvek údaje, ktoré sa vzťahujú na identifikovateľnú alebo identifikovanú fyzickú osobu. GDPR sa vzťahuje na široké spektrum informácií, ktoré by sa mohli použiť samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami na identifikáciu osoby. Osobné údaje siahajú nad rámec mena alebo e-mailovej adresy osoby. Niektoré príklady zahŕňajú finančné informácie, politické názory, genetické údaje, biometrické údaje, IP adresy, fyzickú adresu, sexuálnu orientáciu a etnickú príslušnosť.

Zásady ochrany údajov zahŕňajú požiadavky, ako napríklad:

Zhromaždené osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom a mali by sa používať len spôsobom, ktorý by osoba primerane očakávala.

Osobné údaje by sa mali zhromažďovať len na splnenie konkrétneho účelu a mali by sa používať len na tento účel.

Organizácie musia pri ich zhromažďovaní uviesť, na aký účel potrebujú osobné údaje.

Osobné údaje by sa mali uchovávať len tak dlho, ako je potrebné na splnenie ich účelu.

Osoby, na ktoré sa vzťahuje GDPR, majú právo na prístup k svojim vlastným osobným údajom. Môžu tiež požiadať o kópiu svojich údajov a o to, aby boli ich údaje aktualizované, vymazané, obmedzené alebo prenesené do inej organizácie.

Prečo je GDPR dôležité?

GDPR pridáva niektoré nové požiadavky týkajúce sa toho, ako by mali spoločnosti chrániť osobné údaje jednotlivcov, ktoré zhromažďujú a spracúvajú. Zvyšuje tiež dôležitosť súladu zvýšením presadzovania a ukladaním vyšších pokút za porušenie. Okrem týchto faktov je to jednoducho správna vec.

V A Centrum sme pevne presvedčení, že ochrana vašich údajov je veľmi dôležitá a už máme zavedené pevné bezpečnostné a ochranné postupy, ktoré presahujú požiadavky tohto nového nariadenia.

Práva dotknutých osôb - prístup k údajom, prenosnosť a vymazanie

Zaväzujeme sa pomáhať našim zákazníkom pri plnení požiadaviek GDPR týkajúcich sa práv dotknutých osôb.

A Centrum spracúva alebo ukladá všetky osobné údaje u plne preverených dodávateľov v súlade s DPA. Všetky konverzácie a osobné údaje ukladáme až 6 rokov, pokiaľ nie je váš účet vymazaný. V takom prípade zlikvidujeme všetky údaje v súlade s našimi Podmienkami služby a Zásadami ochrany osobných údajov, ale nebudeme ich uchovávať dlhšie ako 60 dní.

Uvedomujeme si, že ak pracujete so zákazníkmi z EÚ, musíte im byť schopní poskytnúť možnosť prístupu, aktualizácie, vyhľadávania a odstraňovania osobných údajov.

Od začiatku sme nastavení ako samoobslužná služba a vždy sme vám poskytovali prístup k vašim údajom a údajom vašich zákazníkov. Náš tím zákazníckej podpory je tu pre vás, aby odpovedal na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať ohľadom práce s API.

Ak by ste chceli uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Osobné údaje našich používateľov nepredávame.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

E-mailom: acentrum@yahoo.com.